JyväBOR

Suurijyväinen rehu- ja tärkkelysohra

Jyvä on satoisa ja lujakortinen monitahoinen rehu- ja tärkkelysohra, jonka jyväkoko on erittäin suuri ja hehtolitrapaino korkea. Se menestyy hyvin eri maalajeilla ja omaa hyvän verkkolaikun kestävyyden.

Lue lisää

Vyöhykekartta alueet I, II, III, IVe

Lisätietoja

Boreal Kasvinjalostus Oy
Kasvinjalostaja Mika Isolahti
puh. 040 027 6912
sähköposti mika.isolahti@boreal.fi