Nordlig tillväxt

Boreal Växtförädling Ab förädlar och marknadsför rikt avkastande växtsorter av hög kvalitet för yrkesodlare som verkar i förhållandena i nordliga Europa.

LeidiBOR

Vete med hög avkastningspotential för Baltikum och södra Finland

Leidi är ett ytterst rikt avkastande vårvete...

Läs mera Alla sorter