Nordlig tillväxt

Boreal Växtförädling Ab förädlar och marknadsför rikt avkastande växtsorter av hög kvalitet för yrkesodlare som verkar i förhållandena i nordliga Europa.

HelmiBOR

Ett tidigt vetes avkastning och kvalitet till nya nivåer!

Helmi är ett mycket tidigt och rikt avkastande kvalitetsvete särskilt för produktion av kvarnvete inom hela odlingsområdet för vårvete...

Läs mera Alla sorter