Nordlig tillväxt

Boreal Växtförädling Ab förädlar och marknadsför rikt avkastande växtsorter av hög kvalitet för yrkesodlare som verkar i förhållandena i nordliga Europa.

JustusBOR

Storkärnig och mycket rikt avkastande kornnyhet

Justus är en utmärkt sortnyhet inom huvudodlingsområdet för flerradiga korn...

Läs mera Alla sorter