Nordlig tillväxt

Boreal Växtförädling Ab förädlar och marknadsför rikt avkastande växtsorter av hög kvalitet för yrkesodlare som verkar i förhållandena i nordliga Europa.

SmillaBOR

En tidig hybridraps med hög avkastning

Smilla är en mycket rikt avkastande hybridvårraps...

Läs mera Alla sorter