Nordlig tillväxt

Boreal Växtförädling Ab förädlar och marknadsför rikt avkastande växtsorter av hög kvalitet för yrkesodlare som verkar i förhållandena i nordliga Europa.

KWS Livado

Den nya generationens hybridråg

KWS Livado representerar en ny generation av hybridråg...

Läs mera Alla sorter