Nordlig tillväxt

Boreal Växtförädling Ab förädlar och marknadsför rikt avkastande växtsorter av hög kvalitet för yrkesodlare som verkar i förhållandena i nordliga Europa.

HerttuaBOR

Vårvetenyhet för kvarnbruk

Herttua lämpar sig utmärkt för produktion av kvarnvete inom hela odlingsområdet för vårvete...

Läs mera Alla sorter