Nordlig tillväxt

Boreal Växtförädling Ab förädlar och marknadsför rikt avkastande växtsorter av hög kvalitet för yrkesodlare som verkar i förhållandena i nordliga Europa.

NiklasBOR

Kvarnkvalitet när den är som bäst

Av de tidiga havresorterna har Niklas såväl den högsta avkastningsförmågan som de största kärnorna och utmanar till och med sorter med senare mognad i råvaru-produktionen av kvarnhavre...

Läs mera Alla sorter