Vi utvecklar sorter för finländska odlingsförhållanden

Den finländska odlingsväxtförädlingens långa traditioner och branschens inhemska kärnkompetens förenades i Boreal som grundades 1994. Vi förädlar växtsorter som är lämpliga för odlingsförhållandena i Finland och inom andra nordliga områden. Våra produkter, vilka är sorträttigheterna till de sorter som vi förädlar och stamutsäde, marknadsför vi via olika utsädeshandlar. Boreal ägs av finska staten, finländska jordbrukare och en grupp av de viktigaste finländska jordbruksföretagen.

Växtförädlingens vida effekt

I produktionskedjan för livsmedel ha växtförädlingen en central betydelse – såväl lokalt som globalt.

Genom växtförädling förbättras skördens kvantitet och kvalitet och samtidigt minskas produktionsriskerna, såsom kvalitetsförluster, övervintringsskador och skördeskador. Genom växtförädlingen kan vi påverka på även många andra problem inom växtproduktionen.

Genom den inhemska växtförädlingen stöder vi framgångsrik finländsk odling och förbättrar konkurrenskraften hos den finländska foder- och livsmedelsproduktionen. Genom ett nära samarbete med jordbrukare och industrin försäkrar vi oss om att våra sorter är lämpliga för olika användningsändamål.

Boreal i dag

De viktigaste arterna i våra förädlingsprogram är spannmål, oljeväxter, vallväxter, potatis och ärt. Genom vår rotfasthet och långa erfarenhet siktar vi mot framtiden. Vår yrkesskickliga personal behärskar även de nyaste biotekniska förädlingsmetoderna samt utmaningar och krav som hör till dem.

Sorter, förädlare, tekniker – verksamhet i kedjan av generationer som en del av finländskt välstånd.