Vi forädlar de bästa sorterna för finländska jordbrukare

I de vidstående artspecifika länkarna kan du studera egenskaperna hos våra sorter – såväl verbala beskrivningar som resultat av officiella sortförsök. Vi testar alla våra sorter speciellt noggrant under tillräckligt många års tid. Redan före officiella sortförsök finns våra sorter med i våra egna förädlarförsök, vilka vi fortsätter med samtidigt med de officiella sortförsöken. På så sätt får vi tillräckligt med försöksresultat så att vår sortinformation är så tillförlitlig som möjligt.

Välj sort enligt användningsändamål och dina åkerskiften. Observera särskilt skillnaderna i sorternas växttider – de har en tendens att öka under svala år då värmesumman stiger långsamt.

Andelen Boreal-sorter i finländsk odling är cirka 65 %.

Välj växt