Korn

Korn, tvåradigt

Korn, flerradigt

Havre

Havre

Vete

Vårvete

Höstvete

Råg

Höstråg

Ärt

Ärt

Bondböna

Bondböna

Oljeväxter

Vårrybs

Vårraps

Potatis

Potatis

Vallväxter

Timotej

Ängssvingel

Rörsvingel

Engelskt rajgräs

Italienskt rajgräs

Westerwoldiskt rajgräs

Rödklöver