LeidiBOR Nyhet!

Vete med hög avkastningspotential för Baltikum och södra Finland

Leidi är ett ytterst rikt avkastande vårvete. Som en sen sort med avseende på växttid passar den bäst för odling inom zon I.

Läs mera Jämför sort

Odlingszonerna I

Avkastning och växttid

SORT  AntalförsökSkördkg/haSkörddifferensRelationstal AntalförsökVäxttid(dygn) Antalförsökeffektivtemperatursumma
Amaretto  5661690100 52104,8 511067,4
Zebra  65505-66389 **6103,1 *61052 *
Demonstrant  255803-36694 **22103,7 *221053,1 **
Sertori  115392-77687 ***11104 111059,2
Calixo  23622253101 20104,8 191064,7
Puntari  215871-29795 *20105,1 191066,6

Strå karaktär

SORT  AntalförsökStjälksyrka% AntalförsökStrålängdcm
Amaretto  2513 5489
Zebra  33 688
Demonstrant  112 **2382 ***
Sertori  31 o1177 ***
Calixo  1217 2286 ***
Puntari  96 2180 ***

Kvalitet

SORT  AntalförsökTkvg AntalförsökRymdviktkg
Amaretto  5638,9 5679,1
Zebra  638,5 679,2
Demonstrant  2536,7 ***2579,5
Sertori  1140,4 *1180,4 **
Calixo  2341,8 ***2378,5 *
Puntari  2135,4 ***2180,1 **
SORT  AntalförsökProtein% AntalförsökProteinskördAntalförsökFalltal1
Amaretto  5611,9 56735,3 56250,5
Zebra  612,5 *6688,4 o6300,6 **
Demonstrant  2512,9 ***25745,3 25292,6 ***
Sertori  1113,8 ***11736 11270,3
Calixo  2312,4 **23768,7 *23218,2 **
Puntari  2111,8 21690,1 **21213,3 ***

Avkastning

SORT  AntalförsökLåg skördkg/haRelationstal AntalförsökGenoms.skördkg/haRelationstal AntalförsökHög skördkg/haRelationstal
Amaretto  184743100 196333100 197129100
Zebra  2428890 2570390 2633289 *
Demonstrant  9451495 9571890 **7687596
Sertori  4417588 *4508680 ***3684896
Calixo  94954104 4615297 107240102
Puntari  5467799 5599695 11675295 *
Källa: Officiella sortförsök 2009-2016

Ytterligare information

Boreal Växtförädling Ab
Växtförädlare Mika Hyövelä
tfn 040 763 5066
e-post mika.hyovela@boreal.fi