Tuottavaa ja vastuullista kasvinjalostusta

 

Boreal Kasvinjalostus Oy jalostaa ja markkinoi satoisia ja laadukkaita peltokasvilajikkeita pohjoisissa oloissa toimiville ammattiviljelijöille.

Ohran jyvät kädelläParannamme osaltamme suomalaisen elintarvikeketjun kannattavuutta uusien, parempien lajikkeiden avulla. Huomioimme toiminnassamme ympäröivän yhteiskunnan ja ympäristön, ja edistämme osaltamme luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Valikoimassamme ovat lajikkeet, jotka kattavat maamme vaihtelevat tarpeet – tarjoamme ratkaisun jokaiselle pellolle ja jokaiselle viljelijälle. Lajikkeemme käyvät läpi kattavan testausohjelman, joka varmistaa niiden soveltuvuuden ja satoisuuden viljelyolosuhteissamme.

Boreal on yhdistelmä suomalaisten peltokasvien jalostuksen perinteiden tuntemusta sekä alan kotimaista ydinosaamista. Vuonna 1994 perustettuun Borealiin yhdistettiin suomalaisen peltokasvien jalostuksen pitkät perinteet ja alan kotimainen osaaminen.

Tunnemme ydinmarkkina-alueemme viljelyolosuhteet ja ymmärrämme nykyaikaisen viljelyn vaatimukset ja tarpeet. Osaamisemme perustuu kilpailukykyisiin jalostusaineistoihin, pitkäaikaiseen kokemukseen, huippuosaamiseen ja modernien teknologioiden hyödyntämiseen.

Boreal vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2018