Markkinointi

BOR-logoToimitamme sopimusten mukaisesti kantasiementä siemenliikkeille, jotka tuottavat, kunnostavat ja markkinoivat sertifioitua siementä. Edustajamme maksavat tuottamastaan siemenestä rojaltia – korvauksena lajikeoikeuksien käytöstä. Saamme tuloja myös tilan oman siemenen rojalteina.

Huolellisesti harkitut jakelutieratkaisut ovat oleellisesti vaikuttaneet lajikkeidemme merkittävään markkinaosuuteen. Tuloksellinen toimintamme varmistaakin kilpailukykyiset lajikkeet suomalaisen viljelijän käyttöön myös tulevaisuudessa.

Suojaamme kaikki lajikkeemme kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (789/92) mukaisesti (UPOV-rekisteröinti) ja teemme niistä lajike-edustussopimuksia siemenliikkeiden kanssa.

Vientitoiminta

Vaikka päämarkkina-alueemme on Suomi, haemme kasvua myös vientimarkkinoilta. Tärkeimpiä viennin kohdealueitamme ovat Ruotsi, Baltian maat sekä Venäjä. Vientimarkkinoita tavoitellaan erityisesti ohra-, kaura-, rypsi- ja nurmikasvilajikkeilla. Lajikeviennin tavoitteena on osaltaan kotimaisen kasvinjalostuksen taloudellisten resurssien turvaaminen.