Vastuullisuus Borealissa

Kasvinjalostuksella on laaja vaikutuksensa ruuantuotantoon ja koko yhteiskuntaan niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Vastuullisuuden merkitys ruuantuotannossa on noussut yhä vahvemmin esille viime vuosina ja myös Borealilla sen merkitys nähdään tärkeänä.

Huomioimme toiminnassamme ympäröivän yhteiskunnan ja ympäristön. Edistämme osaltaan toiminnallamme ja lajikkeillamme luonnonvarojen kestävää käyttöä. Henkilöstöllemme tarjoamme turvallisen, terveellisen, tasa-arvoisen ja kannustavan työympäristön, jota olemme sitoutuneet kehittämään jatkuvasti.

Boreal on olennainen osa kotimaista elintarviketuotantoketjua ja toimintamme lähtökohtana on asiakkaidemme; viljelijöiden ja sadon käyttäjien tarpeet. Kasvinjalostuksella parannetaan viljelyn edellytyksiä kestävällä tavalla.Työllämme on kasvintuotannon kautta olennainen merkitys elintarvikeketjussa ja koko yhteiskunnassa. Tuotteemme, pohjoisiin oloihin soveltuvat lajikkeet, ovat kotimaisen kasvintuotannon perusta.

Borealin vastuullinen liiketoiminta rakentuu työhyvinvoinnista, asiakaslähtöisyydestä, paikallisuudesta sekä oman toiminnan ympäristö- ja taloudellisen vastuun hoitamisesta.

Boreal vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2018

vehnä_Elise Kulmala magnetphotography__muok