Boreal yrityksenä

Boreal Kasvinjalostus Oy jalostaa ja markkinoi satoisia ja laadukkaita peltokasvilajikkeita pohjoisen Euroopan oloissa toimiville ammattiviljelijöille. Borealin tuote on lajike ja olemme markkinajohtaja alallamme Suomessa.

rypsipelto auringonvalossaJalostustoimintamme on keskittynyt Jokioisille, missä teemme risteytykset, laboratorio- ja kasvihuonetyöt, biotekniset työt sekä osan kenttäkokeista. Kattava testausverkkomme Suomen eri osissa varmistaa jalostustyömme laadukkaan lopputuloksen: viljelyvarmat ja laadukkaat BOR-lajikkeet. Tavoitteenamme on tarjota jalostamistamme lajeista koko maassamme tarvittava lajikkeisto: lajikkeet jokaiselle viljelijälle ja kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Ammattitaitoinen henkilöstö on menestyksemme avain, ja henkilöstöllämme on käytössä uudet data-analytiikan, biotekniikan ja laatuanalytiikan työkalut ja menetelmät. Näiden avulla jalostustyömme on tehokasta ja täsmällistä.

Borealin hallitus ja johtoryhmä

Tärkeimmät tulonlähteemme ovat sertifioidun siemenen hintaan sisältyvä rojalti sekä tilan oman siemenen käytöstä perittävä TOS-maksu. Nämä varmistavat kotimaisen kasvinjalostustyön jatkuvuuden ja mahdollistavat toimintamme kehittämisen yhä paremmaksi. Boreal on investoinut vahvasti tuotekehitykseen ja uusien jalostusmenetelmien käyttöönottoon jalostuksen tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tuloksena ovat markkinoille tulevat yhä paremmat lajikkeet.

Borealin arvot

Boreal arvot – kumppanuus, kehittyminen ja menestyminen – ohjaavat toimintaamme sekä sisäisesti että suhteessa asiakkaisiimme. Toimintaperiaatteemme ohjaavat käytännön työtämme ja ne heijastavat arvojamme.

Borealin omistussuhteet

Borealin omistavat Suomen valtio, suomalaiset viljelijät ja ryhmä tärkeimpiä suomalaisia maatalousalan yrityksiä.

Omistussuhteet